close
chat
phone
help_outline

សេចក្ដីជូនដំណឹង(១១៥៧) ស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ Spare Part ចំនួន ០៨មុខ (កញ្ចប់លេខ ០៦) របស់អង្គភាពប្រព័ន្ធ SCADA និងទូរគមនាគមន៍បញ្ជូនអគ្គិសនី នៃនាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី(ផែនការឆ្នាំ ២០២៤) (អាទិភាពទី១)

ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤