close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង(លើកទី២) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្ទាច់ភ្ជាប់ ចំនួន 02 Set ជូន អគ្គិសនីបាត់ដំបង (ផែនការឆ្នាំ2020)

ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១