close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លើកទី២) (លេខ: ១៣០៣) ស្តីពី ការងារ Configure ប្រព័ន្ធ SCADA តាមអនុស្ថានីយចំនួន ២០ និង SCADA Server នៅមជ្ឈបណ្ឌលបញ្ជូនជាតិដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យ SCADA តាម Protocol IE60870-104 (កញ្ចប់លេខ ០១) ជូននាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី (ផែនការឆ្នាំ២០២៤)(អាទិភាពទិ១)

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤