close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លេខ: ២៦៤៨) ស្តីពី ការងារវាយបន្ទប់ភ្លើងចាស់ៗ ចំនួន 05 បន្ទប់ភ្លើង និងសាងសង់ថ្មីឡើងវិញមានជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី 1 នៅលើទីតាំងចាស់ លេខ 300 (3.95m x 3.52m x 8.3m), លេខ 637(4.50m x 4.45m x 8.3m), លេខ 015 (3.55m x 4.45m x 8.3m) លេខ 327 (4.4m x 4.32m x 8.3m), លេខ 396 (4.4m x 4.4m x 8.3m) ជូន អង្គភាពបណ្តាញ នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ

ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២