close
chat
phone
help_outline

លទ្ធកម្ម

ផុតកំណត់
សេចក្ដីជូនដំណឹង
ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង (លេខៈ១៩៩៩) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាស៊ីន Computer Desktop ចំនួន 09 Units ជូននាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី

ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣