close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លេខ: ២៣៥២) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ Spare Parts Telecommunication ចំនួន ០២ មុខ (កញ្ចប់លេខ ០២) ជូន នាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី (ផែនការឆ្នាំ២០២២)

ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២